Okrasné zahrady, ploty a jejich historie

Už odedávna byl člověk fascinován přírodou, stromy, zelení. Měl k ní blízký vztah. Je to pochopitelné, vždyť příroda nám dává život. Jsme, nebo jsme alespoň bývali její součástí. Není tedy nic zvláštního, že existují lidí, kteří vnímají stromy jako živé bytosti a mají k nim velmi vřelý vztah. Na úzkém vztahu k přírodě byly v minulosti založeny i celé kultury.
Proto je pochopitelné, že se člověk snaží přinést si přírodu co nejblíže. Pokud to spojíme se snahou člověka obklopovat se hezkými věcmi a jeho vyvinutým estetickým cítěním, pak okrasné zahrady a jejich zakládání dává zcela smysl.
Už v období renesance byly obrovské okrasné zahrady součástí zámků. Byly to zahrady pravidelných tvarů, souměrné podle osy, kdy všechny rostliny byly pečlivě zastřiženy. Kupříkladu Francie se pyšní velkým množstvím těchto skvostů. Tehdejší okrasné zahrady byly propracovány do nejmenších detailů. Každý keř byl pečlivě sestříhán do přesně požadovaného tvaru. Záhony květin byly vysázeny, tak aby tvořily složité obrazce. Zámecké okrasné zahrady, zahradní ploty, živé ploty a jejich plánování dostávali na starost největší špičky v zahradnickém oboru. Aby ne, když se jednalo o zahrady pro krále a šlechtu. Speciálně pro ně byly dováženy do Evropy cizokrajné rostliny pro potěchu oka. Součástí okrasných zahrad bývaly honosné fontány a kašny, v kterých se proháněly zlaté rybky.

Okrasné zahrady současnosti

V dnešní době už nežijeme v zámcích, ať máme jakékoli množství peněz, a zámecké okrasné zahrady si může dovolit málokdo. Dnešním standardem okrasné zahrady se staly zahrádky a skalky u rodinných domů. Rozsáhlé aleje a květinové záhony s náročnou údržbou se staly minulostí. Dnes preferujeme nenáročné rostliny, o které se není potřeba tolik starat, aby nám zbyl čas na věci, které nás baví víc než okopávání, stříhání a plení. Profesionální zahradníky si v současnosti mnoho lidí nahrazuje samo sebou. Stačí si přečíst knihu nebo časopis, který nám poradí jak správně zařídit okrasné zahrady. Na zahradě nemusí chybět i zahradní nábytek. Zahradní nábytek můžete doplnit o slunečník, který vás bude chránit před ostrým letním sluncem…